Witamy serdecznie na stronie
Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej

Instytucja ta, utworzona w 1972 r., stanowi obecnie jedno z najważniejszych forów współpracy historyków i geografów z obydwu krajów. Za swe zadanie uważa intensyfikację dialogu w obu dziedzinach nauki. W tym celu organizuje specjalistyczne konferencje i wydaje własną serię publikacji. Wykorzystując własne kompetencje, a także dokonując regularnej, naukowo-dydaktycznej analizy polskich i niemieckich podręczników, dąży do tego, by w nauczaniu przekazywany był rzeczowy i odpowiedni obraz sąsiada. Mimo istotnych postępów w tej dziedzinie niemieccy uczniowie wciąż jeszcze niewiele wiedzą o historii Polski. Ponadto zarówno Polacy, jak i Niemcy często nie mają dostatecznej świadomości doświadczeń historycznych sąsiedniego kraju. W związku z tym Komisja kontynuuje swoją działalność i jest jednym z najważniejszych uczestników projektu „Polsko-Niemiecki Podręcznik do Nauczania Historii”.

 

 

Aktualności


XXXVI Konferencja Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej „Przestrzenie komunikacji: Aktorzy, praktyki społeczne i ich dydaktyzacja w nauczaniu szkolnym“. 19-21 maja 2016: Instytut Historii Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze

W dniach 19-21 maja 2016 r. Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa organizuje w Halle/Saale XXXVI konferencję podręcznikową pt. „Przestrzenie komunikacji: Aktorzy, praktyki społeczne i ich dydaktyzacja w nauczaniu szkolnym“ łącząc w ten sposób historię, geografię oraz nawiązując do poprzedniego tematu swoich badań, jakim były krajobrazy kulturowe.

Celem konferencji jest odpowiedź na pytanie, jakie rodzaje przestrzeni są przedstawiane w podręcznikach? Jak są one wizualizowane? Jaką rolę odgrywają migracje i przestrzenie komunikacji w podręcznikach szkolnych – i jakim zmianom kwestia ta podlegała w ostatnich latach? Ważnym aspektem obrad będą również aktorzy wpływający na przestrzenie komunikacji, zwłaszcza wobec zbliżającego się jubileuszowego roku 2017 i rocznicy reformacji.

Tegoroczna konferencja odbywa się również w czasie, gdy ukończony został tom pierwszy w ramach polsko-niemieckiego projektu: „Szkolny podręcznik do nauczania historii“. W związku z tym wybrane rozdziały z tomu pierwszego podręcznika przetestowane zostaną podczas warsztatów z nauczycielami z obu krajów. W czasie konferencji przedstawione zostaną ponadto doświadczenia zebrane w trakcie opracowywania tego tomu, również związane z przestrzeniami komunikacji i kwestiami kartograficznymi. Ponadto, konferencja ta będzie okazją do wymiany doświadczeń z zaproszonymi członkami Polsko-Ukraińskiej Komisji Podręcznikowej, jak również z przedstawicielami środowisk nauczycielskich Polaków mieszkających w Niemczech i Niemców mieszkających w Polsce.

Organizatorami konferencji są Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa, Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, Instytut Międzynarodowych Badań Podręcznikowych im. Georga Eckerta w Brunszwiku (Członek Stowarzyszenia Leibniza), Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera w Halle-Jenie i Uniwersytet im. Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze. Konferencja wsparta została ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

program konferencji (PDF)

 

 

Tekst prof. Roberta Traby, przewodniczącego ze strony polskiej, o działalności i dzisiejszym znaczeniu komisji podręcznikowej

(Dialog 113/2015)

 

 

Spotkanie Prezydium Wspólnej Komisji Podręcznikowej w 2015 r.

zdjęcie: B. Dziewanowski- Stefańczyk

W dniach 29-30 maja 2015 odbyło się coroczne spotkanie Prezydium Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej. Członkowie Prezydium omówili toczące się prace wydawnicze, w tym stan prac nad polsko-niemieckim podręcznikiem do historii oraz projekt poświęcony wydaniu źródeł do historii Polski w języku niemieckim. Przedyskutowane zostaly ponadto sprawy bieżące. Spotkanie sfinansowane zostało ze srodków Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN.