Witamy serdecznie na stronie
Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej

Instytucja ta, utworzona w 1972 r., stanowi obecnie jedno z najważniejszych forów współpracy historyków i geografów z obydwu krajów. Za swe zadanie uważa intensyfikację dialogu w obu dziedzinach nauki. W tym celu organizuje specjalistyczne konferencje i wydaje własną serię publikacji. Wykorzystując własne kompetencje, a także dokonując regularnej, naukowo-dydaktycznej analizy polskich i niemieckich podręczników, dąży do tego, by w nauczaniu przekazywany był rzeczowy i odpowiedni obraz sąsiada. Mimo istotnych postępów w tej dziedzinie niemieccy uczniowie wciąż jeszcze niewiele wiedzą o historii Polski. Ponadto zarówno Polacy, jak i Niemcy często nie mają dostatecznej świadomości doświadczeń historycznych sąsiedniego kraju. W związku z tym Komisja kontynuuje swoją działalność i jest jednym z najważniejszych uczestników projektu „Polsko-Niemiecki Podręcznik do Nauczania Historii”.

 

 

Aktualności


Publikacja I tomu podręcznika do historii dla Polski i Niemiec

22 czerwca 2016 r. w Berlinie spotkają się Minister Spraw Zagranicznych RP Witold Waszczykowski, Minister Spraw Zagranicznych RFN Frank-Walter Steinmeier oraz Minister Oświaty, Młodzieży i Sportu kraju związkowego Brandenburgii Günter Baaske w celu prezentacji pierwszego tomu wspólnego podręcznika do historii pod tytułem “Europa – nasza historia”.

Seria podręczników pod tym tytułem ukazuje się nakładem wydawnictw WSiP oraz Eduversum i powstała pod redakcją merytoryczną Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów, w kooperacji z Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie oraz Instytutem Międzynarodowych Badań Podręcznikowych im. Georga Eckerta w Brunszwiku (członek Stowarzyszenia Leibniza).

Tom I podręcznika ma być wykorzystany od roku szkolnego 2016/17 na lekcjach historii w polskich gimnazjach oraz niemieckich szkołach na poziomie Sekundarstufe I. Podręcznik w polskim i niemieckim wydaniu różni się zaledwie wersją językową, poza tym ich forma jest identyczna. Podkreślić należy, iż podręcznik nie ma charakteru dodatkowego materiału nauczania, lecz jest podręcznikiem do historii Europy, odpowiadającym wytycznym programowym.

Tom I, ukazujący się po czterech latach intensywnych działań, to efekt wspólnej polsko-niemieckiej pracy w wielorakim tego słowa znaczeniu. Po pierwsze powstał on w ścisłej współpracy wydawnictw, autorów, naukowych koordynatorów oraz ekspertów zajmujących się konkretnymi epokami z obu krajów i wywodzących się głównie ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej. Po drugie poszczególne rozdziały demonstrują również, w jaki sposób w podręczniku szkolnym może zostać wyeksponowane europejskie spojrzenie na historię, uwrażliwiające jednocześnie na różne punkty widzenia i różne dydaktyczne ujęcia przeszłości. Implementacji podręcznika do praktyki szkolnej towarzyszyć będą liczne szkolenia nauczycieli.

W projekcie wspólnego podręcznika wykorzystano doświadczenie istniejącej już od 1972 r. Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej. Wydane przez nią w 1976 r. „Zalecenia” były ważnym impulsem wysłanym dla procesu nauczania historii oraz kształtowania podręczników w obu krajach. Droga do wspólnego podręcznika była jednak wtedy jeszcze bardzo daleka. 

Program spotkania z 22.06.2016 r. znajdą Państwo tutaj.

Kontakt: Thomas Strobel

 

 

XXXVI Konferencja Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej „Przestrzenie komunikacji: Aktorzy, praktyki społeczne i ich dydaktyzacja w nauczaniu szkolnym“. 19-21 maja 2016: Instytut Historii Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze

W dniach 19-21 maja 2016 r. Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa organizuje w Halle/Saale XXXVI konferencję podręcznikową pt. „Przestrzenie komunikacji: Aktorzy, praktyki społeczne i ich dydaktyzacja w nauczaniu szkolnym“ łącząc w ten sposób historię, geografię oraz nawiązując do poprzedniego tematu swoich badań, jakim były krajobrazy kulturowe.

Celem konferencji jest odpowiedź na pytanie, jakie rodzaje przestrzeni są przedstawiane w podręcznikach? Jak są one wizualizowane? Jaką rolę odgrywają migracje i przestrzenie komunikacji w podręcznikach szkolnych – i jakim zmianom kwestia ta podlegała w ostatnich latach? Ważnym aspektem obrad będą również aktorzy wpływający na przestrzenie komunikacji, zwłaszcza wobec zbliżającego się jubileuszowego roku 2017 i rocznicy reformacji.

Tegoroczna konferencja odbywa się również w czasie, gdy ukończony został tom pierwszy w ramach polsko-niemieckiego projektu: „Szkolny podręcznik do nauczania historii“. W związku z tym wybrane rozdziały z tomu pierwszego podręcznika przetestowane zostaną podczas warsztatów z nauczycielami z obu krajów. W czasie konferencji przedstawione zostaną ponadto doświadczenia zebrane w trakcie opracowywania tego tomu, również związane z przestrzeniami komunikacji i kwestiami kartograficznymi. Ponadto, konferencja ta będzie okazją do wymiany doświadczeń z zaproszonymi członkami Polsko-Ukraińskiej Komisji Podręcznikowej, jak również z przedstawicielami środowisk nauczycielskich Polaków mieszkających w Niemczech i Niemców mieszkających w Polsce.

Organizatorami konferencji są Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa, Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, Instytut Międzynarodowych Badań Podręcznikowych im. Georga Eckerta w Brunszwiku (Członek Stowarzyszenia Leibniza), Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera w Halle-Jenie i Uniwersytet im. Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze. Konferencja wsparta została ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

program konferencji (PDF)

 

 

Tekst prof. Roberta Traby, przewodniczącego ze strony polskiej, o działalności i dzisiejszym znaczeniu komisji podręcznikowej

(Dialog 113/2015)

 

 

Spotkanie Prezydium Wspólnej Komisji Podręcznikowej w 2015 r.

zdjęcie: B. Dziewanowski- Stefańczyk

W dniach 29-30 maja 2015 odbyło się coroczne spotkanie Prezydium Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej. Członkowie Prezydium omówili toczące się prace wydawnicze, w tym stan prac nad polsko-niemieckim podręcznikiem do historii oraz projekt poświęcony wydaniu źródeł do historii Polski w języku niemieckim. Przedyskutowane zostaly ponadto sprawy bieżące. Spotkanie sfinansowane zostało ze srodków Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN.