Witamy serdecznie na stronie
Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej

Instytucja ta, utworzona w 1972 r., stanowi obecnie jedno z najważniejszych forów współpracy historyków i geografów z obydwu krajów. Za swe zadanie uważa intensyfikację dialogu w obu dziedzinach nauki. W tym celu organizuje specjalistyczne konferencje i wydaje własną serię publikacji. Wykorzystując własne kompetencje, a także dokonując regularnej, naukowo-dydaktycznej analizy polskich i niemieckich podręczników, dąży do tego, by w nauczaniu przekazywany był rzeczowy i odpowiedni obraz sąsiada. Mimo istotnych postępów w tej dziedzinie niemieccy uczniowie wciąż jeszcze niewiele wiedzą o historii Polski. Ponadto zarówno Polacy, jak i Niemcy często nie mają dostatecznej świadomości doświadczeń historycznych sąsiedniego kraju. W związku z tym Komisja kontynuuje swoją działalność i jest jednym z najważniejszych uczestników projektu „Polsko-Niemiecki Podręcznik do Nauczania Historii”.

 

 

Aktualności


Nagroda Viadriny dla Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej – uroczystość wręczenia odbędzie się 9 czerwca 2017 r.

zdjęcie: Heide Fest
zdjęcie: Heide Fest
zdjęcie: Emmanuelle Hébert

Tegoroczną Nagrodę Viadriny, przyznawaną w uznaniu wybitnych zasług na rzecz stosunków polsko-niemieckich, otrzymała w dniu  9 czerwca 2017 r. Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa Historyków i Geografów.

W uroczystości wręczenia Nagrody udział wzięli przewodniczący prof. dr Robert Traba z Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie oraz prof. dr Hans-Jürgen Bömelburg z Uniwersytetu w Gießen, a także członkowie Prezydium Komisji. Komisja otrzymała Nagrodę Viadriny za opracowanie serii podręczników szkolnych do nauczania historii „Europa. Nasza Historia” (wydanie polskie - WSiP, wydanie niemieckie - Eduversum). Podręczniki zgodne są z obowiązującymi programami nauczania w Polsce oraz w Niemczech i mogą być stosowane od klasy 5.

Nagroda Viadriny w wysokości 5.000 euro jest przyznawana corocznie, od 1999 roku, przez Kuratorium Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą osobistościom z Polski i z Niemiec, które w szczególny sposób przyczyniły się do polsko-niemieckiego pojednania. Do dotychczasowych laureatów należą między innymi: tłumacz Karl Dedecius (1999), noblista Günter Grass (2001), publicyści: Adam Michnik (2000) i Adam Krzemiński (2006), pierwszy premier III Rzeczpospolitej Tadeusz Mazowiecki (2009), zdobywca Oskara, reżyser Volker Schlöndorff (2010), kompozytor Krzysztof Penderecki (2011), były minister spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec Hans-Dietrich Genscher (2012)oraz działacz opozycji demokratycznej w b. NRD i publicysta Wolfgang Templin (2015).


Oświadczenie Przewodniczących Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów

W związku z przypadkami używania w niemieckich mediach i podręcznikach szkolnych terminu: „polskie obozy” koncentracyjne/zagłady w okresie II wojny światowej, oświadczamy, że jest to określenie nieprawdziwe i niedopuszczalne w dydaktyce historycznej. Na terenie okupowanej przez Niemcy Polski (1939-1945) znajdowały się wyłącznie niemieckie, nazistowskie obozy koncentracyjne, pracy i zagłady.

W przypadku używania tych fałszywych historycznie określeń wzywamy wydawnictwa szkolne do:

1.       poprawienia błędnych sformułowań,

2.       wydania publicznego oświadczenia,

3.       przygotowania i dostarczenia uczniom i nauczycielom, dotychczas korzystającym ze wspomnianych podręczników, dodatkowych materiałów przedstawiających warunki i przebieg niemieckiej polityki okupacyjnej w Polsce i Europie Wschodniej w okresie II wojny światowej.

W celu uniknięcia podobnych przypadków w przyszłości prosimy niemieckich nauczycieli historii, zawodowych historyków, dydaktyków oraz wydawców by aktywnie przeciwdziałali podobnym błędom prowadzącym do fałszywych interpretacji historii.

Wzywamy wydawców i autorów podręczników do stosowania aktualnych „Zaleceń” Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej, w których przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia historyczne zgodnie ze stanem najnowszych badań naukowych oraz wymogami dydaktyki historii w Polsce i Niemczech (Podręcznik do historii. Projekt polsko-niemiecki. Zalecenia, Warszawa 2013).

Prof. dr hab. Robert Traba                   Prof. Dr. Hans-Jürgen Bömelburg


Wspomnienie: Władysław Markiewicz zmarł w wieku 97 lat

Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa z głębokim żalem żegna Władysława Markiewicza, który jak nikt inny wpłynął znacząco na losy Komisji. Pan Markiewicz zmarł 18 stycznia 2017 roku w Warszawie w wieku 97 lat.

Władysław Markiewicz urodził się w 1920 roku w Ostrowie w Wielkopolsce. W 1941 został wywieziony jako robotnik przymusowy w rolnictwie do Hesji, a następnie w ramach prac przymusowych nad kolejowym transportem budowlanym do Wiener Neustadt. Z powodu działaności konspiracyjnej skazano go pod koniec 1942 roku na wieloletnią karę pozbawienia wolności, w wyniku której został uwięziony między innymi przez ponad dwa lata w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen. Po oswobodzeniu obozu walczył w polskich siłach zbrojnych we Włoszech i w Anglii, a w 1947 powrócił do Polski.

Nekrolog

Publikacja I tomu podręcznika do historii dla Polski i Niemiec

zdjęcia: Bettina Ausserhofer

22 czerwca 2016 r. w Berlinie spotkali się Minister Spraw Zagranicznych RP Witold Waszczykowski, Minister Spraw Zagranicznych RFN Frank-Walter Steinmeier oraz Premier Brandenburgii, koordynator rządu RFN ds. niemiecko-polskiej współpracy społecznej i przygranicznej, Dietmar Woidke w celu prezentacji pierwszego tomu wspólnego podręcznika do historii pod tytułem “Europa – nasza historia”.

Seria podręczników pod tym tytułem ukazuje się nakładem wydawnictw WSiP oraz Eduversum i powstała pod redakcją merytoryczną Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów, w kooperacji z Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie oraz Instytutem Międzynarodowych Badań Podręcznikowych im. Georga Eckerta w Brunszwiku (członek Stowarzyszenia Leibniza).

Tom I podręcznika ma być wykorzystany od roku szkolnego 2016/17 na lekcjach historii w polskich gimnazjach oraz niemieckich szkołach na poziomie Sekundarstufe I. Podręcznik w polskim i niemieckim wydaniu różni się zaledwie wersją językową, poza tym ich forma jest identyczna. Podkreślić należy, iż podręcznik nie ma charakteru dodatkowego materiału nauczania, lecz jest podręcznikiem do historii Europy, odpowiadającym wytycznym programowym.

Tom I, ukazujący się po czterech latach intensywnych Pziałań, to efekt wspólnej polsko-niemieckiej pracy w wielorakim tego słowa znaczeniu. Powstał on w ścisłej współpracy wydawnictw, autorów, naukowych koordynatorów oraz ekspertów zajmujących się konkretnymi epokami z obu krajów i wywodzących się głównie ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej.

Program spotkania z 22.06.2016 r. znajdą Państwo tutaj.

XXXVI Konferencja Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej „Przestrzenie komunikacji: Aktorzy, praktyki społeczne i ich dydaktyzacja w nauczaniu szkolnym“. 19-21 maja 2016: Instytut Historii Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze

zdjęcie: Dominik Pick
zdjęcie: Dominik Pick
zdjęcie: Thomas Strobel

W dniach 19-21 maja 2016 r. Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa zorganizowała w Halle/Saale XXXVI konferencję podręcznikową pt. „Przestrzenie komunikacji: Aktorzy, praktyki społeczne i ich dydaktyzacja w nauczaniu szkolnym“ łącząc w ten sposób historię, geografię oraz nawiązując do poprzedniego tematu swoich badań, jakim były krajobrazy kulturowe.

Celem konferencji była odpowiedź na pytanie, jakie rodzaje przestrzeni są przedstawiane w podręcznikach? Jak są one wizualizowane? Jaką rolę odgrywają migracje i przestrzenie komunikacji w podręcznikach szkolnych – i jakim zmianom kwestia ta podlegała w ostatnich latach? Ważnym aspektem obrad były również aktorzy wpływający na przestrzenie komunikacji, zwłaszcza wobec zbliżającego się jubileuszowego roku 2017 i rocznicy reformacji.

Tegoroczna konferencja odbyła się również w czasie, gdy ukończony został tom pierwszy w ramach polsko-niemieckiego projektu: „Podręcznik do nauczania historii“. W związku z tym wybrane rozdziały z tomu pierwszego podręcznika przetestowane zostały podczas warsztatów z nauczycielami z obu krajów. W czasie konferencji przedstawiono ponadto doświadczenia zebrane w trakcie opracowywania tego tomu, również związane z przestrzeniami komunikacji i kwestiami kartograficznymi. Ponadto, konferencja była okazją do wymiany doświadczeń z zaproszonymi członkami Polsko-Ukraińskiej Komisji Podręcznikowej, jak również z przedstawicielami środowisk nauczycielskich Polaków mieszkających w Niemczech i Niemców mieszkających w Polsce.

Organizatorami konferencji były: Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa, Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, Instytut Międzynarodowych Badań Podręcznikowych im. Georga Eckerta w Brunszwiku (Członek Stowarzyszenia Leibniza), Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera w Halle-Jenie i Uniwersytet im. Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze. Konferencja wsparta została ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

program konferencji (PDF)