Kontakt

Przewodniczący
Prof. dr hab. Hans-Jürgen Bömelburg (ze strony niemieckiej)
Prof. dr hab. Robert Traba (ze strony polskiej)

Sekretarz naukowy sekcji polskiej
dr Dominik Pick

Sekretarz naukowy sekcji niemieckiej
dr Marcin Wiatr

Inna osoba do kontaktu w Instytucie im. Georga Eckerta:
dr Robert Maier