Prezydium

Strona polska

Prof. dr hab. Robert Traba
Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, współprzewodniczący Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej

Prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej
Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Roman Czaja
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Prof. dr hab. Marek Dutkowski
Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Violetta Julkowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Prof. dr hab. Igor Kąkolewski
Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie

Prof. dr hab. Jerzy Kochanowski

Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla, PAN

Prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Prof. zw. dr hab. Izabela Surynt
Zakład Komunikacji Międzykulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Anna Ziębińska-Witek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Dominik Pick (sekretarz naukowy)
Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie

Strona niemiecka

Prof. dr hab. Hans-Jürgen Bömelburg
Uniwersytet im. Justusa Liebiga, Gießen,
współprzewodniczący Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej

Prof. dr hab. Eckhardt Fuchs
Instytut Międzynarodowych Badań nad Podręcznikami Szkolnymi im. Georga Eckerta, Brunszwik

Prof. dr hab. Hans Henning Hahn
Uniwersytet Oldenburski

Prof. dr hab. Wolfgang Jacobmeyer
Uniwersytet Münster

Prof. dr hab. Sebastian Kinder
Uniwersytet w Tybindze

Prof. dr hab. Yvonne Kleinmann
Uniwersytet Marcina Lutra, Halle-Wittenberga

Prof. dr hab. Claudia Kraft
Uniwersytet Wiedeński

Prof. dr hab. Olaf Kühne
Uczelnia w Weihenstephan-Triesdorf

Prof. dr hab. Michael G. Müller
Uniwersytet Marcina Lutra, Halle-Wittenberga

Prof. dr hab. Holger Thünemann
Uniwersytet w Kolonii

dr Marcin Wiatr (sekretarz naukowy)
Instytut Międzynarodowych Badań nad Podręcznikami Szkolnymi im. Georga Eckerta, Brunszwik