Prof. dr hab. Wolfgang Jacobmeyer

(*1940 Hanower)

Studia w zakresie historii i języka niemieckiego na uniwersytecie w Hamburgu, Uniwersytecie im. Georga Augusta w Getyndze oraz Uniwersytecie Oksfordzkim. Pierwszy i drugi egzamin państwowy dla nauczycieli gimnazjalnych. Doktorat na temat początków polskiego ruchu oporu w okresie drugiej wojny światowej (1971). Habilitacja na uniwersytecie w Hanowerze (1985). Referent naukowy w Instytucie Historii Najnowszej w Monachium (1971–1978). W latach 1978–1991 zastępca dyrektora Instytutu Międzynarodowych Badań nad Podręcznikami Szkolnymi im. Georga Eckerta w Brunszwiku. Profesor zwyczajny historii nowożytnej i najnowszej oraz dydaktyki historii na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster (1991–2005).