Prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej

Wydział Historyczny UW

Jeden z najbardziej znanych polskich historyków zajmujących się historią XX wieku. Od wielu lat współpracuje z niemieckim środowiskiem naukowym. Jako profesor wizytujący wykładał na uniwersytecie w Dreźnie, Marburgu oraz Jenie. Od października 2010 roku jest wraz z prof. Joachimem von Puttkamer, jednym z dwóch dyrektorów „Imre Kertész Kolleg” przy Uniwersytecie im. Friedricha Schillera w Jenie. W Kolegium, wzorowanym na międzynarodowych centers for advanced studies, zaproszeni goście-stypendyści realizują badania związane z tematem „Europas Osten im 20. Jahrhundert. Historische Erfahrungen im Vergleich“ („Europa Wschodnia w XX wieku. Porównanie doświadczeń historycznych”).

Na swoim koncie prof. Borodziej ma wiele ważnych publikacji naukowych, m.in. „Terror i polityka. Policja niemiecka a polski ruch oporu w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1944”, „Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby. Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1947” oraz „Niemcy w Polsce 1945-1950. Wybór dokumentów, t. I-III”. Wiele z jego prac ukazało się także po niemiecku. W ostatnim roku wydał m.in. „Geschichte Polens im 20. Jahrhundert“. Jest redaktorem naczelnym serii „Polskie Dokumenty Dyplomatyczne“, wydawanej przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Prof. Borodziej był polskim współprzewodniczącym Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej oraz przewodniczącym Rady Naukowej Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie; obecnie przewodniczy Radzie Naukowej powstającego Domu Europejskiej Historii w Brukseli. W 2006 roku został laureatem niemieckiej nagrody im. Herdera, przyznawanej naukowcom i artystom z Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej, którzy przyczynili się do zachowania europejskiego dziedzictwa kulturowego. W 2010 roku za pracę nad zbliżeniem polsko-niemieckim  został uhonorowany nagrodą im. Carla von Ossietzky'ego, fundowaną od 1981 roku przez miasto Oldenburg.