Dr Elfriede Hillers

Pracownik Instytutu Międzynarodowych Badań nad Podręcznikami Szkolnymi im. Georga Eckerta. Specjalistka w zakresie geografii (głównie regionów pozaeuropejskich), a zwłaszcza metod międzynarodowej analizy porównawczej podręczników szkolnych.